Sam England

My StableMy Stable
DatePosHorseTypeRace DetailsStarting Price
20/01/218/10CybalkoN_H_FLATNewcastle, 2m 56y, Standard / Slow, C56/1
16/01/215/10PalixandreCHASEMarket Rasen, 2m 5f 89y, Heavy, C514/1
16/01/214/9Ask PaddyCHASEMarket Rasen, 2m 7f 191y, Heavy, C314/1
11/01/217/12OksanaHURDLEDoncaster, 2m 3f 88y, Good to Soft (Soft in places), C428/1
11/01/2110/18MamooHURDLEDoncaster, 3m 84y, Good to Soft (Soft in places), C517/2
03/01/214/7PalixandreCHASECatterick, 2m 3f 51y, Heavy (Soft in Places), C412/1
30/12/207/9RaashdyHURDLEMarket Rasen, 2m 125y, Soft, C55/1
29/12/203/9Last GoodbyeCHASEDoncaster, 2m 7f 214y, Soft (Heavy in places), C325/1
28/12/205/9MamooHURDLECatterick, 3m 1f 71y, Soft, C49/2
28/12/20FGold RunnerCHASECatterick, 3m 1f 54y, Soft, C59/2
28/12/20FPepper StreetCHASECatterick, 1m 7f 145y, Soft, C520/1
26/12/207/11BorodinHURDLEWetherby, 2m, Soft, C413/2
22/12/201/6CybalkoCHASESedgefield, 2m 3f 65y, Soft (Heavy in places), C46/4
22/12/205/7My RenaissanceCHASESedgefield, 2m 77y, Soft (Heavy in places), C56/1
19/12/205/7PalixandreCHASENewcastle, 2m 75y, Soft (Heavy in places), C416/1
19/12/204/16Spot On SophHURDLENewcastle, 2m 46y, Soft (Heavy in places), C522/1
15/12/203/10CybalkoCHASECatterick, 1m 7f 145y, Soft, C45/1
13/12/20PUGold RunnerCHASECarlisle, 1m 7f 207y, Heavy, C516/5
12/12/203/9RukwaFLATNewcastle, 2m 56y, Standard / Slow, C59/2
12/12/20PULiffeydale DreamerCHASEHereford, 3m 1f 44y, Soft, C211/2
11/12/208/10BorodinHURDLEDoncaster, 2m 128y, Good to Soft, C416/1
05/12/202/6Chef D'OeuvreCHASEWetherby, 3m 45y, Soft, C35/1
05/12/206/11Going MobileCHASEWetherby, 2m 3f 85y, Soft, C54/1
04/12/201/7ManwellCHASESedgefield, 2m 5f 28y, Soft, C49/1
04/12/209/12Pepper StreetHURDLESedgefield, 2m 3f 188y, Soft, C428/1
01/12/201/8RukwaFLATNewcastle, 2m 56y, Standard, C516/5
28/11/203/9Well SmittenCHASENewcastle, 2m 4f 19y, Good, C49/1
27/11/206/17OksanaHURDLEDoncaster, 2m 3f 88y, Good, C528/1
25/11/207/12Spot On SophHURDLEWetherby, 2m, Good to Soft (Soft in places), C4200/1
25/11/205/7PalixandreCHASEWetherby, 1m 7f 36y, Good to Soft (Soft in places), C428/1
24/11/201/10CybalkoCHASESedgefield, 2m 77y, Good (Good to Soft in places), C59/4
20/11/205/6Ask PaddyCHASECatterick, 3m 1f 54y, Good (Good to Soft in places), C37/1
20/11/205/10MamooHURDLECatterick, 3m 1f 71y, Good (Good to Soft in places), C45/1
19/11/207/11RaashdyHURDLEMarket Rasen, 2m 125y, Good (Good to Soft in places), C511/1
17/11/202/11RukwaFLATNewcastle, 2m 56y, Standard / Slow, C516/1
16/11/204/9Well SmittenCHASELeicester, 2m 6f 151y, Good (Good to Firm in places), C420/1
16/11/203/7Pepper StreetHURDLELeicester, 1m 7f 113y, Soft (Good to Soft in places), C418/1
13/11/203/7Liffeydale DreamerCHASENewcastle, 2m 7f 91y, Good, C45/1
12/11/208/12OksanaHURDLESedgefield, 2m 3f 188y, Good to Soft, C417/2
12/11/201/11CybalkoCHASESedgefield, 2m 3f 65y, Good to Soft, C55/2
11/11/20URChef D'OeuvreCHASEAyr, 3m 20y, Soft, C322/1
11/11/202/9Gold RunnerHURDLEAyr, 2m 3f 110y, Soft, C515/2
07/11/20PULast GoodbyeCHASEAintree, 2m 3f 200y, Good to Soft, C225/1
06/11/207/13Billy RayHURDLEWarwick, 2m, Good, C433/1
05/11/20FOksanaHURDLEMarket Rasen, 2m 4f 139y, Good (Good to Soft in places), C413/2
05/11/203/11CybalkoCHASESedgefield, 2m 3f 65y, Good to Soft (Soft in places), C54/1
05/11/204/13BorodinHURDLEMarket Rasen, 2m 125y, Good (Good to Soft in places), C414/1
04/11/20FMy RenaissanceCHASEMusselburgh, 1m 7f 182y, Good (Good to Soft in places), C512/1
04/11/206/11Going MobileCHASEMusselburgh, 2m 4f 68y, Good (Good to Soft in places), C55/2
01/11/202/9HonourmissionCHASEHuntingdon, 2m 7f 129y, Good (Good to Soft in places), C59/2

Next Race Off

Racing Tips